De praktijk
Onze praktijk bestaat uit 2 zelfstandig gevestigde psychiaters. Een zelfstandig gevestigde psychiater is een medisch specialist, die haar beroep in een eigen praktijk uitoefent. Deze praktijk is niet verbonden aan een GGZ-instelling. Wel hebben wij samenwerking met andere professionals, daarover leest u hieronder meer.

Verwijzing
Verwijzing vindt in principe plaats door de huisarts, bedrijfsarts of door een andere 1e lijns hulpverlener. De wachttijd voor het eerste gesprek bedraagt gemiddeld 6-8 weken, en hangt af van de vraag. (voor psychotherapie is de gemiddelde wachttijd langer dan voor bijvoorbeeld diagnostiek of een medicatieconsult).

De intake
In een of meerdere gesprekken wordt uw hulpvraag psychiatrisch beoordeeld en is het doel een beeld te vormen van de mogelijke oorzaken en achtergronden van uw klachten. Aan het einde van de onderzoeksfase volgt een behandeladvies en wordt er een behandelplan opgesteld. De behandeling kan uit enkele adviserende gesprekken bestaan, maar ook uit psychotherapie, medicamenteuze therapie, of een combinatie daarvan. Mochten wij het samen niet eens worden over het behandeladvies, dan bestaat de mogelijkheid van een second opinion.

Privacy
Als behandelend specialist zijn wij gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat alles wat u met ons bespreekt, strikt vertrouwelijk is. Een uitzondering hierop is een bericht aan de huisarts of medisch specialist, die u verwijst. Als u hier geen toestemming voor geeft, dan gebeurt dit niet. Uw verzekeraar krijgt administratieve gegevens en een diagnose (wettelijke verplichting), nooit de behandelgegevens. Voor elke andere berichtgeving, elk ander overleg met derden, wordt uw toestemming gevraagd.

Kosten
De behandeling wordt vergoed door uw ziektekostenverzekeraar, mits er een verwijsbrief is. Informatie hierover kunt u vinden bij uw ziektekostenverzekeraar. Overigens is het ook mogelijk zelf de behandeling te bekostigen, dus zonder tussenkomst van een verwijzer. Als er sprake is van een psychiatrische behandeling hanteren we het gemiddelde DBC-tarief van 110 euro, voor een coachingstraject hanteren we een uurtarief van 125 euro.

No show
Als de afspraak binnen 24 uur van te voren wordt afgezegd brengen wij 50 euro in rekening voor een psychotherapieconsult en 30 euro voor een medicatieconsult.

Effectmeting
Om het effect van de behandeling te meten maken we gebruik van de zogenaamde ROM (Routine Outcome Measurement). Wij maken hierbij gebruik van Telepsy, een online methode, die het mogelijk maakt vragenlijsten thuis in te vullen. Tijdens de behandeling en aan het einde van de behandeling krijgt u deze vragenlijst nogmaals thuis gestuurd. Deze metingen worden ook verplicht gesteld door uw ziektekostenverzekeraar. Zij beogen dat de gegevens (anoniem) gebruikt worden, via Stichting Benchmarking GGz, om onderling effecten te vergelijken met andere aanbieders van geestelijke gezondheidszorg.

Samenwerking
Wij hebben een samenwerkingsverband met psychotherapie-praktijk-Nexus, bestaande uit Judith Boersma, Wieke Schrijvers, Marja van Riel en Irmi Lederer. Daarnaast werken wij samen met Dorien Zweers (GZ-psycholoog) en met de non-verbale therapeuten Marco Bluming (psychomotore therapeut), Carla Hofstee (creatief therapeute) en Hildegard Sarrazin (muziektherapeut).

Klachten - procedure
Indien u klachten over een van ons heeft, dan stellen wij het op prijs dat u deze eerst met ons persoonlijk bespreekt. Als het bespreken van deze klacht niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure.

Deze procedure is geregeld via de VZGP (Vereniging van zelfstandig gevestigde psychiaters van Noord en Oost Nederland). Het adres van de klachtencommissie van de VZGP, kunt u vinden op de website:

WWW.VZGP.NL