Wat bieden wij?


Wat wij bieden is diagnostiek, farmacotherapie, psycho-educatie, psychotherapie (clientcentered/ inzichtgevend), leertherapie en ondersteunende gesprekken. Ook EMDR behoort tot de mogelijkheden. We zullen in gezamelijk overleg met u besluiten welke vorm van behandeling het meest passend is.