De praktijk
Onze praktijk bestaat uit 2 zelfstandig gevestigde psychiaters. Een zelfstandig gevestigde psychiater is een medisch specialist, die haar beroep in een eigen praktijk uitoefent. Deze praktijk is niet verbonden aan een GGZ-instelling. Wel hebben wij samenwerking met andere professionals, daarover leest u hieronder meer.

Verwijzing
Verwijzing vindt in principe plaats door de huisarts, bedrijfsarts of een medisch specialist. De wachttijd voor het eerste gesprek bedraagt gemiddeld 6-8 weken, en hangt af van de vraag. (voor psychotherapie is de gemiddelde wachttijd langer dan voor bijvoorbeeld diagnostiek of een medicatieconsult). Helaas is er op dit moment een aanmeldstop.

De intake
In een of meerdere gesprekken wordt uw hulpvraag psychiatrisch beoordeeld en is het doel een beeld te vormen van de mogelijke oorzaken en achtergronden van uw klachten. Aan het einde van de onderzoeksfase volgt een behandeladvies en wordt er een behandelplan opgesteld. De behandeling kan uit enkele adviserende gesprekken bestaan, maar ook uit psychotherapie, medicamenteuze therapie, of een combinatie daarvan. Mochten wij het samen niet eens worden over het behandeladvies, dan bestaat de mogelijkheid van een second opinion.

Privacy
Als behandelend specialist zijn wij gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat alles wat u met ons bespreekt, strikt vertrouwelijk is. Een uitzondering hierop is een bericht aan de huisarts of medisch specialist, die u verwijst. mocht u hier bezwaar tegen hebben dan gaan we er vanuit dat u dit kenbaar maakt. Een privacyregelement is in de praktijk beschikbaar. Uw verzekeraar krijgt administratieve gegevens en een diagnose (wettelijke verplichting), nooit de behandelgegevens. Voor elke andere berichtgeving, elk ander overleg met derden, wordt uw toestemming gevraagd.

Kosten
De behandeling wordt meestal vergoed door uw ziektekostenverzekeraar, mits er een verwijsbrief is. Informatie hierover kunt u vinden bij uw ziektekostenverzekeraar. Overigens is het ook mogelijk zelf de behandeling te bekostigen, dus zonder tussenkomst van een verwijzer. Als er sprake is van een psychiatrische behandeling hanteren we het gemiddelde DBC-tarief van 114 euro, voor een coachingstraject hanteren we een uurtarief van 125 euro.
Het verplichte eigen risio is in 2021 gesteld op 385 euro.

No show
Als de afspraak binnen 24 uur van te voren wordt afgezegd brengen wij 50 euro in rekening voor een psychotherapieconsult en 30 euro voor een medicatieconsult.

Effectmeting
Om het effect van de behandeling te meten maken we gebruik van de zogenaamde ROM (Routine Outcome Measurement). Wij maken hierbij gebruik van Embloom, een online methode, die het mogelijk maakt vragenlijsten thuis in te vullen. Tijdens de behandeling en aan het einde van de behandeling krijgt u deze vragenlijst thuis gestuurd. Deze metingen worden ook verplicht gesteld door uw ziektekostenverzekeraar.

Klachten - procedure
Op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz), is een vrijgevestigd psychiater verplicht een klachtenregeling op te stellen en een klachtenfunctionaris aan te stellen. In dat kader heeft de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) de onderhavige klachtregeling voor haar leden opgesteld1. Alle leden van de afdeling zelfstandig gevestigde psychiaters van de NVvP kunnen gebruik maken van deze klachtenregeling.