Kosten van behandeling

Vergoeding behandeling

De behandeling wordt vergoed door uw ziektekostenverzekeraar, mits er een verwijsbrief (zie Werkwijze) en een contract met de desbetreffende ziektekostenverzekeraar (zie onder). Overigens is het ook mogelijk zelf een psychiatrische behandeling te bekostigen, dus zonder tussenkomst van een verwijzer. 

Voor een coachingstraject hanteren we een uurtarief van 125 euro. Het verplichte eigen risico is in 2023 gesteld op 385 euro.

 No show tarief

Als de afspraak binnen 24 uur van te voren wordt afgezegd, brengen wij 50
euro in rekening voor een 60 minuten consult. In het geval dat een korter consult is gepland, wordt dit bedrag aangepast naar 30 euro. 

Zorgprestatiemodel

In 2023 wordt de zorg gefinancierd op basis van het zogenaamde zorgprestatiemodel. Het tarief wordt bepaald door de tijd die voor u in de agenda is gepland en de daadwerkelijke duur van het consult.  Wij plannen een behandelconsult van 60 minuten; een diagnostiek consult van 60 of 90 minuten; en een medicatieconsult van 30 minuten, tenzij anders met u is afgesproken. Een consult kan op de praktijk plaatsvinden, maar ook via beeldbellen, telefonisch en per e-mail. Intercollegiaal overleg wordt gedeclareerd als behandeling. 

De tarieven voor zorg geleverd door een psychiater worden elk jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA): https://zorgprestatiemodel.nza.nl. De NZA onderscheidt een laag en een hoog tarief voor de behandeling door een psychiater. Wij hanteren het ”laag tarief” voor een psychotherapeutische behandeling, en het ”hoog tarief” voor diagnostiek, medicatie en gecombineerde psychotherapeutische en medicamenteuze behandeling. 

 In het kader van het zorgprestatiemodel vullen wij over uw functioneren een vragenlijst in, die leidt tot een zogenaamde zorgvraagtypering. Deze typering vindt u terug op uw factuur. 

Contracten ziektekostenverzekeraars

Ineke Winter heeft contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten met uitzondering van CZ. Ria Merea-Boerema heeft contracten met de zorgverzekeraarkoepels Menzis, VGZ en Zilveren Kruis, en alle verzekeringen die onder hen vallen.